• logo

     Motto "Jesteśmy dla siebie nawzajem tutorami, jesteśmy dla siebie nawzajem mentorami"


    Centrum Wsparcia Dydaktyki w trybie online  utworzono i pilotażowo wdrożono w roku akademickim 2022/2023, w ramach projektu pozakonkursowego MEiN pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Po przeprowadzonej ewaluacji projektu, w ramach jego trwałości, w roku akademickim 2023/2024  działamy w zmodyfikowanym Centrum Wsparcia Dydaktyki,  traktując wsparcie koleżeńskie oraz aktywność wirtualnej społeczności kadry dydaktycznej jako  główne narzędzie doskonalenia kompetencji dydaktycznych. 

    cwd